Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 22 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90