Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 28.2 A00, B00, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
28.2
Tổ hợp môn
A00, B00, D08