Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 17 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07