Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07