Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 21 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07