Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07