Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 23.64 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
23.64
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07