Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 25.75 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08