Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 21.5 A02

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A02