Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 13.5 A02, B00, D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A02, B00, D07, D08