Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Đà Lạt

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15.5 A14, B00, D08, D90

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A14, B00, D08, D90