Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Đồng Nai

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07