Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Sài Gòn

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15.45 A00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15.45
Tổ hợp môn
A00