Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sài Gòn

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 18.91 B00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
18.91
Tổ hợp môn
B00