Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Sài Gòn

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 16.45 B00

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
16.45
Tổ hợp môn
B00