Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07