Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 22 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07