Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 23 A00, B00, D07, D08

Toán nhân 2

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08
Ghi chú
Toán nhân 2