Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Cần Thơ

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 14.25 A00, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
14.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07