Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 19.5 A00, B00, D07

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07