Thứ sáu, 8/12/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15 A00, B00, D07, D15

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D15