Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440301 15.25 A00, B00, D07, D15

Mã ngành
7440301
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D15