Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nha Trang

Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201PHE 20 A01, D01, D07, D96

Tiếng Anh 5.5

Mã ngành
7480201PHE
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng Anh 5.5