Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Nha Trang

Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201PHE 20 A01, D01, D07, D90

Mã ngành
7480201PHE
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D90