Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Nha Trang

Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201PHE 19 A01, D01, D07, D96

Tiếng anh >5.5

Mã ngành
7480201PHE
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng anh >5.5