Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 14.5 A00, A11, B00, D01, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A11, B00, D01, D07