Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07