Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 22.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07