Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07