Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 17.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07