Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 21.25 A00, B00

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, B00