Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 23.95 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
23.95
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07