Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 26 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07