Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401 15 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7510401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07