Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 21.2 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
21.2
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01