Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 21.85 A00, A01, C01, D01

TO >=7.6; TTNV <=1

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=7.6; TTNV <=1