Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 19 A01, D01, D07

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D07