Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 23.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07