Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 18 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90