Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Hải Phòng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 15.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01