Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 20.5 A00, A01, D07

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07