Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 21 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07