Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 18.5 A00, A02, C01, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A02, C01, D01