Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203 22.5 A00, A02, C01, D01

Mã ngành
7510203
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A02, C01, D01