Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Nha Trang

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 15.5 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07