Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 22.5 A00, A01

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01