Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 23.85 A00, A01

TO >=7.6; LI >=8; TTNV <=2

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
23.85
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7.6; LI >=8; TTNV <=2