Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07