Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202 17.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510202
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07