Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Tiền Giang

CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510300 27.5 A00, A01, B00, D97

Mã ngành
7510300
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D97