Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tiền Giang

CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510300 13 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510300
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07