Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Ngân hàng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26.5 A01, D01, D07, D09

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D09