Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Ngân hàng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 25.3 A00, A01, D01, D09

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D09