Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01