Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 23 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01