Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01