Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sài Gòn

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 25.55 A01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
A01