Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Mở TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 24.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07