Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Mở TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07