Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 26 A01, C01, D01, D96

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, C01, D01, D96