Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 36.3 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
36.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2