Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 34.6 A00, A01, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
34.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01