Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Hoa Sen

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 15 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09