Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 29.5 A01, D07, D11

Tiếng Anh nhân hệ số 2

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
29.5
Tổ hợp môn
A01, D07, D11
Ghi chú
Tiếng Anh nhân hệ số 2