Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 20 A01, D01, D07, D11

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D11