Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01