Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01