Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 23.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10