Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 21.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10