Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Cần Thơ

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 29 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01