Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Cần Thơ

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 25.1 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01