Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tây Đô

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120 15 A00

Mã ngành
7340120
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00