Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101_1 22 V00

Mã ngành
7580101_1
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
V00