Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101_1 20 V00

Vẽ Mỹ thuật hệ số 2

Mã ngành
7580101_1
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
V00
Ghi chú
Vẽ Mỹ thuật hệ số 2