Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101_1 26.23 V00, V01, V02

Mã ngành
7580101_1
Điểm chuẩn
26.23
Tổ hợp môn
V00, V01, V02