Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Ngân hàng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 22 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07