Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Ngân hàng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 26.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07