Thứ sáu, 9/6/2023
Học viện Ngân hàng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 26 A01, D01, D07, D09

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D09