Thứ hai, 22/4/2024
Học viện Chính sách và Phát triển

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 24.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01