Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 25.15 A01, D01, D07

Toán >=7.4 NV<=2

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.4 NV<=2