Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 24.96 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
24.96
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07