Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Tiền Giang

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 15 A00, A01, C00, D66

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D66