Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tiền Giang

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 18 A01, D01, D90

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D90