Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hải Phòng

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01