Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 22.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01