Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mở TP HCM

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 23.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07