Thứ hai, 26/2/2024
Đại học Mở TP HCM

Kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310101 24 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7310101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07